دانلود سورس رایگان پروفایل کاربر Folding Profile

سورس رایگان پروفایل کاربر Folding Profile

اگر به دنبال یک قالب نمایش محتوای تصویری همراه با متن هستید این قالب مناسب شماست. در این قالب تصاویر به صورت کاشی وار در کنار یکدیگر قرار گرفته و هنگامی که کاربر روی هر تصویر کلیک می کند، با انیمیشینی زیبا آن تصویر نیمی از کل باکس را فرا گرفته و محتوای نمایشی کل باکس نسبت به تصویر کلیک شده تغییر می کند. استفاده از این باکس در جهت نمایش پروفایل کاربران و اطلاعات تماس آنها بسیار توصیه می شود. چرا که با ایجاد کمی تغییرات در این قالب به سادگی می توانید آن را در حهت هر هدفی بکار بگیرید.

این قالب به صورت فارسی و راست چین شده در اختیار شما قرار داده شده است.


کلمات کلیدی
html (اچ تی ام ال) css (سی اس اس) rtl (راست چین) web tools (ابزار وب)
close Car