دانلود مجموعه عناصر وب Basic Elements

دانلود رایگان فایل گرافیکی رابط کاربری به نام Basic Elements

این فایل گرافیکی شامل مجموعه عناصر وب به شرح زیر می باشد:

 • Buttons
 • Ghost Buttons
 • Button Sizes And Variations
 • Inputs
 • Checkboxes And Radio Buttons
 • Text Area
 • Switches
 • Dropdowns
 • Rating
 • Sliders And Progress Bars
 • Notifications
 • Icons


کلمات کلیدی
user interface (رابط کاربری) rtl (راست چین) psd (لایه باز) photoshop (فتوشاپ)
close Car